บริการของเรา


เจน เนอร์สซิ่งแคร์

เรามีความยินดีให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจเพราะทางศูนย์เราตระหนักดีว่าการที่ท่านฝากคนที่ท่านรัก และ ห่วงใย ที่สุดให้เจ้าหน้าที่ดูแล ทางทีมงานของเรา ทุกคนมี ความยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่านและคนที่ท่านรักดุจครอบครัว จากครอบครัวท่านเอง

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญ ปกติร่างกายและจิตใจของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผู้สูงอายุทุกคนต้องการได้รับความรักความเอาใจใส่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะมีภาวะวิตกกังวล เศร้าซึม นอนไม่หลับ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

• หน้าที่โดยทั่วไป

ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำหรือเช็ดตัว ทำกายภาพบำบัด ตามอาการ เปลี่ยนเสื้อผ้า ซัก ทำความสะอาดเสื้อผ้า
ดูแลอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้อง และ-หรือ ตามอาการโรคของผู้ป่วย ทำความสะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย
ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สังเกตอาการวัดไข้ฯลฯ

– ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
– คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยเมื่อมีอะไรผิดสังเกตต้องแจ้งให้ญาติของผู้ป่วยทราบทันที

พนักงานเฝ้าไข้-ดูแลผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์

• หน้าที่โดยทั่วไป

– อาบน้ำ – เช็ดตัว – เปลี่ยนเสื้อผ้า
– ดูแลการขับถ่าย – จัดยา อาหารดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

พี่เลี้ยงเด็ก

การเลี้ยงเด็กทารก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวันและทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พนักงานพี่เลี้ยงเด็กเอง ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากเชื่อโรคต่างๆ ต้องมีใจรักเด็ก ใจเย็น อดทนและต้องรู้จักการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กได้ว่าเด็กต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร

• หน้าที่โดยทั่วไป

– อาบน้ำทำความสะอาดตัวเด็ก
– เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า
– ดูแลอาหาร-นม-อาหารเสริม (ตามอายุและอาการของเด็ก)
– ชงนม-ล้างขวดนม ต้ม/นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี)
– ทำความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก ฯลฯ

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

– พนักงานที่ทำหน้าที่ต้องเป็นคนเอาใจใส่ ขยัน สะอาด อดทน
– การทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่นต้องปราศจากกลิ่นต่างๆ

• หน้าที่โดยทั่วไป

– ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
– ซักผ้า รีดผ้า ทำอาหาร หุงข้าว ล้างจาน