ดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย


เจน เนอร์สซิ่งแคร์

เรามีความยินดีให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจเพราะทางศูนย์เราตระหนักดีว่าการที่ท่านฝากคนที่ท่านรัก และ ห่วงใย ที่สุดให้เจ้าหน้าที่ดูแล ทางทีมงานของเรา ทุกคนมี ความยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่านและคนที่ท่านรักดุจครอบครัว จากครอบครัวท่านเอง

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญ ปกติร่างกายและจิตใจของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผู้สูงอายุทุกคนต้องการได้รับความรักความเอาใจใส่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะมีภาวะวิตกกังวล เศร้าซึม นอนไม่หลับ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

• หน้าที่โดยทั่วไป

ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำหรือเช็ดตัว ทำกายภาพบำบัด ตามอาการ เปลี่ยนเสื้อผ้า ซัก ทำความสะอาดเสื้อผ้า
ดูแลอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้อง และ-หรือ ตามอาการโรคของผู้ป่วย ทำความสะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย
ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สังเกตอาการวัดไข้ฯลฯ

– ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
– คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยเมื่อมีอะไรผิดสังเกตต้องแจ้งให้ญาติของผู้ป่วยทราบทันที

พนักงานเฝ้าไข้-ดูแลผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์

• หน้าที่โดยทั่วไป

– อาบน้ำ – เช็ดตัว – เปลี่ยนเสื้อผ้า
– ดูแลการขับถ่าย – จัดยา อาหารดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ